1

Individuele coaching, counseling en advisering

Een aantal van onze adviseurs is opgeleid als coach en gespecialiseerd in begeleiding bij uiteenlopende situaties, zowel in de sfeer van werk en arbeid, persoonlijke ontwikkeling als persoonlijke levensvragen.. Een aantal hiervoor speciaal opgeleide, Human talents consultants biedt individuele en executive coaching, stresscounseling en strategische loopbaancoaching en –advisering.

Coaching is een vorm van individuele aandacht waarbij de coach spiegelt, verheldert, keuzes laat zien en zonodig helpt richting geven en die begeleidt bij het realiseren van van te voren vast te stellen doelen. Bij counseling is de coach vooral een motiverende begeleider en bij strategische loopbaanadvisering maakt de coach gebruik van specifieke kennis, instrumenten en ervaring op loopbaangebied.

Onze coaches hebben allen veel ervaring en hanteren de werkwijze van de positieve benadering. Het verkennen en inzetten van de eigen talenten en kwaliteiten is daarbij leidend.

Ons aanbod:

Individuele coaching

Mensen met een ontwikkelvraag, een knelpunt of een keuzeprobleem in het werk zijn vaak gebaat met een beetje hulp van ‘buitenaf’. Een aantal gesprekken met een onafhankelijke coach die goed luistert en de vraag achter de vraag kan ontdekken én die in staat is om ingewikkelde en complexe zaken te vereenvoudigen.

Onze coaches werken vanuit een positief mensbeeld. De inzet van de eigen kwaliteiten staat voorop. Het erkennen van de minder goede kanten hoort daar bij. Concreet en resultaatgericht wordt gewerkt aan inzicht, vergroting van keuzemogelijkheden en het zetten van stappen om dat te bereiken.

e-Coaching

Online coaching bespaart tijd en energie, omdat je aan je coachtraject kunt werken wanneer het jou uitkomt. Wanneer je aan de slag wilt met je coachtraject, hoef je enkel je computer aan te zetten en je kunt beginnen!

Bij e-coaching is er intensief contact, maar tegelijkertijd ook afstand. Dit wordt vaak als zeer prettig en veilig ervaren waardoor je jezelf sneller open durft te stellen en je spreekt je gemakkelijker uit. Vanuit een veilige omgeving kun je werken aan je coachtraject, wat de stap tot het beginnen aan coachtraject verkleint.

Schrijven biedt meer tijd en rust voor reflectie dan gesprekken. Doordat je telkens je gedachten en gevoelens helder moet opschrijven, krijg je beter begrip en een groter inzicht van deze gedachten en gevoelens.

Executive Coaching

Executive coaching vereist specifiek inzicht en ervaring van de coaches om executives te verstaan in hun ontwikkelvragen. Management/leiderschap leidt regelmatig tot verschillende paradoxen waarin het spannend is om de juiste keuzen te maken en het adequate gedrag te laten zien.

Onze executive coaches hebben veel ervaring met de ontwikkeling van leiderschapsprogramma’s en de coaching van topmanagers.

Stresscounseling

Veel mensen hebben moeite met het tempo waarin de wereld van het werk verandert. Er wordt steeds meer gevraagd van mensen en de behoefte aan snelheid wordt steeds groter. Het is zeer belangrijk om effectief om te gaan met informatie en de eigen tijd. Balans in werk(druk) en privé (ontspanning) komt vaak in gedrang en verdient af en toe herijking.

Een aantal van onze adviseurs is gespecialiseerd in stresscounseling. Individuele klanten met chronische stress, overspannenheid en (bijna) burn-out kunnen bij hen terecht bij het omgaan met vermoeidheid en het (her)vinden van balans en vitaliteit.

In de individuele coaching zoekt de coach – stapje voor stapje – naar een vitale leefstijl waarbij de coach ontspanning, persoonsanalyse en leefpatronen gezamenlijk met de cliënt onder de loep neemt.

Strategische loopbaancoaching en -advisering

De wereld van het werk verandert voortdurend. Organisaties worden platter, minder hiërarchisch. Werk krijgt regelmatig zijn vorm in nieuwe organisatiestructuren. Men werkt steeds meer met een flexibele arbeidsschil en ‘het nieuwe werken’ maakt dat arbeidsrelaties anders worden ervaren. Bij het vormgeven van de eigen loopbaan is dit van invloed.

Elementen van strategische loopbaanplanning zijn: kijk naar binnen (zelfanalyse en feedback), kijk om u heen (verkenning van de omgeving, bedrijfstak in de zin van loopbaanmogelijkheden), stap in de toekomst (doelen stellen, plannen en uitvoeren).

Individuele loopbaancoaching is een traject op maat. Afhankelijk van de mate van zelfinzicht en de focus op een nieuwe loopbaanstap vindt in gezamenlijk overleg de duur en inhoud van de begeleiding plaats.

Voorafgaand aan de individuele loopbaancoaching is het mogelijk om in kleine groepen de training Regisseur van je eigen loopbaan te volgen waarbij groepsgewijs een eerste verkenning van loopbaanmogelijkheden het onderwerp vormt.

Annelen van Schaardenburgh

Annelen van Schaardenburgh

DRS. A. (ANNELEN) VAN SCHAARDENBURGH
Tel. 06-14 42 76 77
a.vanschaardenburgh@humantalentconsultants.nl

Muriel Verhees

Muriel Verhees

DRS. M. (MURIEL) VERHEES
Tel. 06-48 98 24 31
m.verhees@humantalentconsultants.nl

Sonja van Teijlingen

Sonja van Teijlingen

MW. MR. S. (SONJA) VAN TEIJLINGEN
Tel. 06-48 13 49 35
s.vanteijlingen@humantalentconsultants.nl

Jacques Mulders

Jacques Mulders

J. (JACQUES) MULDERS
Tel. 06-512 63 097
j.mulders@humantalentconsultants.nl