1

De Consultants

Bart Jan de Waard

Bart Jan de Waard

DRS. B.J. (BART JAN) DE WAARD
Tel. 06-46 02 36 88
b.j.dewaard@humantalentconsultants.nl

Download CV

Bart Jan is een ervaren, gedreven, resultaatgerichte en professionele adviseur. De combinatie van beleidsadvies en organisatieadvies is voor hem bekend terrein. Zijn uitstekende analytische vaardigheden, scherp inzicht en het vermogen om te komen tot (praktische) oplossingen maken Bart Jan een betrouwbare partner die helpt om echte en blijvende veranderingen tot stand te brengen. Op een prettige, soms humoristische wijze deelt hij zijn inzichten met opdrachtgevers, om gezamenlijk tot het gewenste resultaat te komen. Zijn expertise ligt bij het ontwikkelen en verzorgen van trainingen, het (bege)leiden van grote veranderprojecten, ketensamenwerking en veiligheidsvraagstukken.


Jacques Mulders

Jacques Mulders

J. (JACQUES) MULDERS
Tel. 06-512 63 097
j.mulders@humantalentconsultants.nl

Download CV

Jacques is allround ervaren op het vlak van Personeelsmanagement met een bijzondere focus op Management Development en leiderschap. Daarnaast is hij een veel gevraagde sparringpartner als het gaat om organisatieontwikkelingvraagstukken, coacht hij topmanagers en verleent hij veelvuldig assistentie bij de selectieactiviteiten voor strategische functies. Tot voor kort was hij, als directeur Innovatie, Ontwikkeling en Opleiding verbonden aan het Bureau voor de Algemene Bestuursdienst, het management-developmentbureau voor de top van de Rijksdienst. In die hoedanigheid heeft hij gedurende meer dan tien jaar alle ontwikkelactiviteiten voor deze doelgroep bedacht en vormgegeven, waaronder structurele leiderschapsprogramma’s zoals het ABD-kandidatenprogramma (een programma voor de leiders van morgen binnen de Rijksdienst),Topmanagementfora (ontmoetingen van de top van het Rijk met leden van het Kabinet over leiderschapsthema’s), congressen over leiderschap, seminars, intercollegiale consultatie, en interim-management.

Jacques Mulders heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder: Leren van Leerlijnen, Beelden van leiderschap bij de ABD, Het perspectief van de Coach, Het vak van ambtenaar en Opmaat, Duurzame Deugden. Hij werkt thans aan een boek over de huidige en toekomstige trends van Management Development en leiderschapsontwikkeling, zowel in de markt als bij de overheid.

Pascale de Boer

Pascale de Boer

Drs P. (PASCALE) DE BOER
Tel. 06-42 20 67 37
p.deboer@humantalentconsultants.nl

Pascale is een enthousiaste, gedreven trainer en adviseur. Een bedrijfskundige met een HRM-hart. Als trainer zorgt ze voor een positieve open sfeer waarin deelnemers kunnen leren en ervaren. Ze heeft een scherp oog voor processen die in een groep spelen. Pascale is een snelle denker met veel kennis op het gebied van projectmatig werken en HRM. Het geven van herkenbare feedback bij oefeningen en simulaties, indien nodig confronterend, is één van haar talenten. Pascale is in staat geschikte interactieve werkvormen te ontwikkelen en te begeleiden, afgestemd op de doelgroep en de doelen van de training. Ze ontwerpt maatwerk trainingen op onder andere het gebied van strategisch HRM, adviesvaardigheden en verandermanagement. Haar visie op leren is gebaseerd op "er uit halen" i.p.v. er in stoppen.

Naast voor trainingen is zij inzetbaar voor organisatieadvies vraagstukken en interim-management vacatures. Ook als kwartiermaker is Pascale zeer geschikt, vanwege haar organisatorische talenten, hands-on insteek en doorzettingsvermogen. Pascale is creatief en vernieuwend en altijd gefocust op daadwerkelijk impact te hebben met alles wat ze doet. Ze is to the point, betrokken bij de mensen en geïnteresseerd in wat mensen drijft.

Tonco Modderman

Tonco Modderman

Drs T. (TONCO) MODDERMAN
Tel. 06-10 52 50 34
t.modderman@humantalentconsultants.nl

Download CV

Tonco Modderman is een gedreven trainer en adviseur met passie voor de publieke zaak. Leren en ontwikkelen, politiek en goede ideeën omzetten in praktische werkelijkheid, dat zijn de zaken die hem drijven in zijn werk. Hij heeft ruime ervaring opgedaan met het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s, trainingen, workshops, discussiebijeenkomsten en dergelijke, voor de publieke sector. Hij streeft er daarbij naar kennis en vaardigheden zoveel mogelijk te verknopen, in de wetenschap dat mensen het makkelijkst en het meest leren als ze worden uitgedaagd hun eigen talenten verder uit te bouwen, op basis van hun bestaande ervaringen. Opleidingen en trainingen moeten praktisch toepasbare inzichten opleveren! Behalve als trainer treedt Tonco graag op als adviseur. Hij denkt graag mee met mensen met een goed idee. Daarbij komen zijn analytisch vermogen en kritische en oplossingsgerichte stijl van pas, maar bijvoorbeeld ook zijn talent om goede teksten te schrijven. Ook zijn managementervaring helpt hem een goed adviseur te zijn. Hij is op zijn best in een omgeving van mensen met goede ideeën en te weinig tijd. Hij helpt hen graag daadwerkelijk resultaten te boeken.

Sonja van Teijlingen

Sonja van Teijlingen

MW. MR. S. (SONJA) VAN TEIJLINGEN
Tel. 06-48 13 49 35
s.vanteijlingen@humantalentconsultants.nl

Download CV

Sonja is een ervaren manager, coach en mediator met een focus op arbeidsrelaties. Zij weet complexe vraagstukken te vertalen naar individuele uitdagingen voor managers. Zij is een goed luisteraar en zoekt steeds naar de oorsprong van het knelpunt, de vraag achter de vraag en het belang achter het conflict. Dit maakt dat zij is staat is ingewikkelde problematiek terug te brengen naar de kern, waardoor oplossingsrichtingen zich als vanzelf manifesteren en er ruimte ontstaat voor individuele uitdagingen en persoonlijke ontwikkeling.

Sonja heeft veel ervaring met de ontwikkeling van leerprogramma’s en coaching van de top van de rijksoverheid; zij is spiegelend en tegelijkertijd praktisch van aard. In haar coaching focust zij niet alleen op bewustwording maar combineert zij het spiegelen/confronteren met concrete ontwikkelsuggesties en leeropdrachten.

Algemeen

Wij hebben een groot netwerk in de organisatieadvieswereld en maken van dit netwerk gebruik wanneer wij zelf niet in staat zijn aan de vraag van een klant te voldoen. De bijdrage van anderen varieert van algemene ondersteuning tot gespecialiseerde expertise op terreinen zoals financiën en ICT. De inzet vindt altijd plaats onder directe aansturing van een van onze eigen adviseurs, waarmee wij garant staan voor de kwaliteit van de totale inzet.

Monique Bos

Monique Bos

Drs M. (MONIQUE) BOS-WIJERS
Tel. 06-444 261 77
m.bos@humantalentconsultants.nl

Monique heeft ruime ervaring als beleidsadviseur van directie, bestuur en MT op het vlak van HRM, mens-, organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Ze neemt ervaring mee als leidinggevende van teams met veranderopdrachten en als trainer en coach, op het vlak van competentieontwikkeling, performancemanagement, loopbaanontwikkeling en HRM instrumenten.

Monique leidt als procesbegeleider groepen met zachte hand richting vooraf geformuleerde concrete resultaatdoelstellingen. Zij brengt als trainer/coach, mensen tot zelfinzicht en bewustwording en benut haar sterk ontwikkeld gevoel voor de processen en interacties in groepen. Ze communiceert gemakkelijk en is sterk in het leggen van verbindingen tussen verschillende stakeholders. Je kunt haar goed inzetten om cultuurveranderingen (vooral op houding en gedrag) in goede banen te leiden en om werksessies met teams te begeleiden.

Daarnaast is zij goed inzetbaar voor trainingen of als interim leidinggevende. Vanuit een vriendelijke, open en bescheiden houding wint zij snel het vertrouwen en weet een veilige setting te creëren. Dit combineert zij met voldoende stevigheid, visie en de capaciteit om mensen te confronteren op respectvolle wijze. Zij werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens talenten heeft èn daarbij ook de potentie heeft deze te ontwikkelen. Haar analytische vaardigheden en oog voor detail, maken dat zij met kritische blik leemtes of tekortkomingen in het proces signaleert.

Kitty van der Stoep

Kitty van der Stoep

Mevr. K. (KITTY) VAN DER STOEP
Tel. 06 102 72 170
k.vanderstoep@humantalentconsultants.nl

Kitty is een veelzijdige en energieke adviseur. Haar loopbaan begon met de opleiding van Fysiotherapie maar al snel ging zij richting een commercieel adviesbureau waar zij beurzen, workshops, trainingen en (internationale) conferenties organiseerde en coördineerde. Kitty heeft daarna als Publieksvoorlichter gewerkt bij de afdeling communicatie van het ministerie van VROM.

Haar grote switch kwam in 2006 toen zij haar opleiding voor loopbaancoaching/advies bij Hoogendijk had afgerond. Zijn werkte sindsdien als loopbaancoach/adviseur bij het Rijk en per 1 juni dit jaar als zelfstandig ondernemer. Kitty geeft naast individuele trajectbegeleiding ook trainingen en faciliteert kleine groepen veelal op interactieve en creatieve wijze. Naast het begeleiden is zij uitstekend in staat een trekkersrol uit te voeren bij projecten. Zij werkt graag samen, is snel in schakelen en handelen en durft buiten gebaande paden te denken. Daarbij is zij goed in het leggen van verbanden.

Door haar nieuwsgierigheid en belangstelling voor de ander, weet ze medewerkers te enthousiasmeren, mee te krijgen dan wel te inspireren. Ze is graag een helpende hand. Kitty is puur, innemend en sportief. Zij heeft oog voor het kleurrijke van de ander en laat mensen graag in hun waarde. Haar aanpak is er een met pit, fris, onbevangen en altijd positief.