1

HR beleid

De consultants van HTC helpen bij het beantwoorden van vragen als:

  • Wie zijn onze talentvolle medewerkers?
  • Hoe kunnen wij deze medewerkers behouden?
  • Wie vormen de ‘backbone’ van onze organisatie en hoe behouden we hun toegevoegde waarde?
  • Hoe kunnen wij de prestaties van ons managementteam verbeteren?
  • Hoe kunnen wij de loopbaanmogelijkheden in de organisatie verhelderen en versterken?
  • Welk management development beleid past bij onze organisatiestrategie?
  • Wat is een geschikt management development programma voor onze leidinggevenden?

HTC bedenkt en formuleert HR beleid, instrumenten en programma’s toegesneden op de medewerkers en de strategie van de klantorganisatie. Dat doen wij smal, binnen bestaande kaders, of breed, als onderdeel van verander- en strategietrajecten.

Voorbeeld opdracht HR Beleid

Consultant Programma Managementleerlijnen, Bureau Algemene Bestuursdienst (ABD), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Start september 2007, verwachte afronding eind 2009

Het programma managementleerlijnen bestaat uit diverse projecten met als doel een gemeenschappelijk referentiekader op het gebied van MD en PD en een rijksbrede talentinfrastructuur. Dit om professionals en (aankomend) managers beter zicht te geven op loopbaanstappen binnen het concern Rijk en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling binnen het Rijk.

Het programma realiseert dit door o.a. bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van opleidingen uit te breiden en te versterken, uitwisseling op het gebied van MD en PD programma’s te stimuleren en specifieke kennis van departementen op dit gebied toegankelijk te maken voor alle departementen. In het kader van het programma managementleerlijnen ontwikkelt onze consultant een rijksbrede loopbaanwijzer voor beleidsmedewerkers en een essentieprogramma vak van ambtenaar voor alle nieuwe rijksambtenaren vanaf schaal 10.