1

HR Implementatie

De consultants van HTC ondersteunen door de implementatie van HR beleid voor te bereiden, werkgroepen te begeleiden, managementteams te begeleiden, trainingsprogramma's en ondersteunende workshops te ontwerpen en verzorgen. Management Development programma's worden door HTC ontwikkeld, gecoördineerd en verzorgd.

Voorbeelden van opdrachten op dit terrein zijn:

  • Uitwerking en implementatie nieuwe topstructuur;
  • Implementatie nieuw HR beleid;
  • Implementatie mobiliteitsprogramma's
  • Ontwikkeling en implementatie talent- en MD-programma's

Voorbeeld implementatie

Consultant Strategie en nieuwe topstructuur Sociale Verzekeringsbank: start mei 2007, afronding maart 2008

In opdracht van de Raad van Bestuur van de SVB heeft onze consultant met de Raad van bestuur een strategiedocument gemaakt voor de komende jaren met daarin een voorstel voor een nieuwe topstructuur. Vervolgens heeft onze consultant samen met de interne adviesorganisatie van de SVB de implementatie van de nieuwe topstructuur begeleid die in maart 2008 werd afgerond.