1

HR Interim

Onze consultants worden door opdrachtgevers regelmatig ingezet op interim HR functies. Als interim manager, -projectleider, en rechterhand van projectdirecteuren. Voorbeelden van uitgevoerde interim posities zijn: hoofd P&O, adjunct directeur Beleid en Juridische Zaken, Projectleider strategische heroriëntatie, rechterhand Kwartiermaker ABD Interim, Programmamanager MD-programma.

Voorbeeld interim functie

Hoofd P&O, Directie Personeel en Organisatie Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Gedurende een jaar heeft één van onze consultants de functie van hoofd P&O waargenomen. Tijdens de waarneming gaf zij leiding aan de medewerkers op de afdeling, ondersteunde zij de organisatieverandering met een omvangrijk opleidingsprogramma, heeft zij een MD programma ontwikkeld, ingekocht en geïmplementeerd en heeft zij nieuw HR beleid geïnitieerd en geïmplementeerd (o.a. met invoering van het afspiegelingsbeginsel).