1

Opdrachtgevers

Uitvoeringsorganisaties:

 • Bureau Financieel Toezicht
 • Bureau Halt Amsterdam-Amstelland
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 • Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
 • Intergemeentelijke Sociale Dienst, Assen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Sociale Dienst Walcheren
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeenten:

 • A+O fonds Gemeenten
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Barneveld
 • Borsele
 • Breda
 • Doetinchem
 • Dronten
 • Heemskerk
 • Houten
 • Kampen
 • Katwijk
 • Kerkrade
 • Koggenland
 • Limburg Zuid (IGOM)
 • Littenseradiel
 • Meppel
 • Nijmegen
 • Oss
 • Rijssen-Holten
 • Rotterdam
 • Slochteren
 • Utrecht
 • Texel
 • Weert
 • Wijk en Aalburg

Rijksoverheid:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van VROM
 • Ministerie van Justitie, Nederlandse Antillen