1

Trainingen

Onze consultants zijn als adviseur en in de lijn en staf van overheidsorganisaties actief. Daarnaast ontwikkelen en geven wij trainingen. In onze trainingen proberen we het beste uit onze deelnemers te halen, met als basis hun eigen én onze werkervaringen. Niet ‘volgens het boekje’, maar volgens de praktijk. Dat vinden wij leuk om te doen, en het wordt door de deelnemers goed gewaardeerd.

Niet met abstracte theorie, maar wel met nuttige en bewezen inzichten en achtergronden. En vooral doelgericht aan de slag, in korte trainingen. Wij gaan uit van het ‘actief leerprincipe’, dat wil zeggen: leren door doen en ervaren. Aan het eind van één of twee dagen zijn onze deelnemers daadwerkelijk een paar stappen verder in het gebied waarop zij zich willen bekwamen. Wij trainen kennis en vaardigheden op een manier die direct toepasbaar is.

Al onze trainingen bieden wij ‘in-comany’ aan, geheel voor uw eigen organisatie. Als u voor uw eigen organisatie trainingen bij ons afneemt, zorgen wij er met u steeds voor dat het maatwerk is, toegespitst op uw organisatie en op de vraagstukken die u belangrijk vindt.

Daarnaast bieden we enkele trainingen als ‘open inschrijving’. U meldt u aan, wij nemen contact met u op en verzorgen de training.

Ons aanbod:

Succesvol aan de slag in projecten

Projectmatig werken binnen overheidsorganisaties. Fasering en instrumenten, maar ook oog voor de politiek-bestuurlijke context. Vaardigheden voor (beoogde) projectleiders.

Beheersen van programma’s

Methoden en vaardigheden om met programma’s tot succesvolle resultaten te komen. Aandacht voor het opereren binnen netwerken: hoe breng je partijen bij elkaar? En hoe houd je ze bij elkaar als het moeilijk wordt of de belangen uiteenlopen?

Adviseren voor professionals

Verhoog je effectiviteit als adviseur binnen de overheid. Weet wat er leeft bij je opdrachtgever en zorg dat je advies niet alleen inhoudelijk goed is, maar ook kan rekenen op een goede ontvangst. We werken vanuit persoonlijke leerdoelen.

Loopbaanstimulering door leidinggevenden

Praktisch aan de slag vanuit de rol die je als leidinggevende hebt om je medewerkers in beweging te krijgen. Achtergrond van mobiliteit, maar vooral veel vaardigheden die direct in gesprekken toe te passen zijn.

Regisseur van je eigen loopbaan

Jouw functie is van de organisatie, maar je loopbaan is van jou! Sta stil bij je talenten en passie en stel zelf vast waar je je in de toekomst op wilt richten. Ontdek met tests, ervaringen van anderen en onze begeleiding waar je kracht zit, en maak een plan om er ook echt iets mee te doen.

Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Deze training brengt de werelden van bestuurders en ambtenaren vanuit begrip voor overeenkomsten en verschillen bij elkaar en zorgt zo voor betere samenwerking. Een must voor iedereen die in zijn werk veel met politici of met politieke wensen te maken heeft.

Ambtelijke dilemma’s

Over de lastige en soms onderling strijdige kanten van werken binnen de overheid. Geen ijzeren gedragscodes, maar bewustwording over integer, professioneel en authentiek handelen binnen de spanningsvelden van het openbaar bestuur. Met cases uit de praktijk.

Strategisch HRM

HRM als sparring partner van het management. Met de nieuwste inzichten rond strategische personeelsplanning, talentmanagement en andere thema’s. Maar vooral met antwoorden op de vraag, hoe je vanuit HR op strategisch niveau van toegevoegde waarde kunt zijn.

Het nieuwe werken

Een andere verhouding tussen organisatie en medewerkers: van verticaal gestuurd en gecontroleerd naar horizontaal en in verbinding. Wat is er mogelijk, wat betekent dat voor cultuur, afspraken en technische ondersteuning? En: wat levert het organisaties op?

Verandermanagement

Deze training zorgt dat veranderingen beheersbaar en uitdagend worden door je veranderkundige inzichten aan te reiken. Met prikkelende ideeën en opvattingen van oude en nieuwe managementgoeroes. Zorg dat je geen speelbal bent van organisatieveranderingen, maar dat je een speler wordt.

Meer informatie over onze trainingen en onze condities zijn te vinden in deze brochure.

Download hier de klachtenprocedure voor trainingen